Het kerstpakket van 2013: crisispakket, excuuspakket of geen pakket?
Geschreven door Henk Beers

Hoewel medewerkers aangeven veel waarde te hechten aan een kerstpakket, gebeurde het in 2013 dan toch: bedrijven gaven aan te bezuinigen op kerstpakketten. Niet alleen werden er minder kerstpakketten gegeven (70% van de ondernemers t.o.v. 78% in 2011), ook waren de bedragen van de nog wél gegeven kerstpakketten 8% lager dan in 2012. Crisis? Of excuus?

In 2013 gebeurde het echt; bedrijven gaven aan minder kerstpakketten te geven dan voorheen. En dit tegen alle adviezen in. Henry Robben (hoogleraar marketing Business Universiteit Nyenrode) deed onderzoek naar het geven van cadeaus en concludeerde dat het wegstrepen van kerstpakketten moordend is voor de motivatie van werknemers.

Uiteraard krijgt de economische crisis de schuld. Bedrijven hebben minder geld voor extra's zoals kerstpakketten, waar dan als eerste op bezuinigd wordt. Maar van deze economische instelling worden werknemers niet vrolijk. Zij zullen dan namelijk ook economisch gaan denken en ook niks extra's meer doen, zoals overwerken of 's avonds e-mails checken.

De kerstpakketten die dan wél nog gegeven worden zijn kariger dan ooit. Het zijn crisispakketten die bepaald geen luxe uitstralen. Maar dat is dan een minder groot probleem voor de werknemers.  Als er maar íets gegeven wordt waaruit waardering blijkt. Het zou te maken hebben met het type relatie van medewerker en baas. Voor de baas is deze relatie puur economisch, maar voor de medewerker is deze ook sociaal.

De crisis wordt wel te pas en te onpas als excuus voor het niet geven van een kerstpakket gebruikt. Iedereen weet inmiddels wel dat we minder te besteden hebben maar moeten we daar nou alwéér aan herinnerd worden? Wij zijn toch gewoon mensen, geen economische valuta? Of wordt er naar de crisis gegrepen omdat dit het meest voor de hand liggend is, en dus eigenlijk een excuus om geld te besparen? Is ons karig kerstpakket dan eigenlijk een excuuspakket?

Of het echt aan de crisis ligt, daar komen we anno 2014 waarschijnlijk achter. Het ergste gedeelte van de crisis zouden we achter de rug moeten hebben. In dat geval zou er volgend jaar meer budget moeten zijn voor o.a. een kerstpakket. Zo niet, dan zijn we dit jaar dus lekker afgedankt met een excuuspakket...

Uiteraard geldt dit niet voor ieder bedrijf. In totaal gaf Nederland in 2013 ongeveer 175 miljoen euro uit aan kerstpakketten, waar zeker een aantal mooie kerstpakketten bij zaten. Op websites zoals www.kerstpakkettentip.nl en www.kerstpakkettenidee.nl, die in december helemaal uitverkocht raakten, zijn prachtige kerstpakketten te zien waar in 2013 veel werknemers blij mee gemaakt zijn. Hopelijk worden er in 2014 meer mensen blij!